Tekstvak:

Zowel het aankijken wat er speelt in een systeem, als het vinden van een oplossing of oplossings-richting, zijn vaak diep inwerkende ervaringen. Deelnemers ervaren daarbij een verdiept inzicht in zichzelf en kunnen onder de indruk zijn van de werking van de dynamiek in het systeem. Zowel de eigen opstelling, als het representeren in opstellingen van anderen, dienen als bron bij het oplossen van eigen problemen. Veelal ontstaat in de cliënt een nieuwe innerlijke beleving van het systeem, die fysiek, emotioneel, en relationeel doorwerkt. Afhankelijk van het ingebrachte onderwerp ontstaat er een diepgaande impuls tot veranderen of tot aanvaarden

Effecten

SYSTEMISCH WERK

De opstellingen zoals ze in deze workshop worden gedaan, zijn ontwikkeld door Bert Hellinger. Hellinger ziet een familie of Organisatie als een systeem met een eigen dynamiek. Een systeem kan zichtbaar en tastbaar gemaakt worden door personen op te stellen in de ruimte. Opstellingen maken verstoorde verhoudingen in het systeem inzichtelijk en tastbaar. In de opstelling kan vervolgens het systeem zo in beweging worden gebracht, dat de persoon een oplossing of bron van steun kan vinden Het evenwicht binnen een systeem wordt onbewust gehandhaafd door drie basisaannames:

 

· ieder lid van het systeem heeft het recht er bij te horen;

· elk lid heeft recht op een plek in het systeem, overeenkomstig de rang of volgorde waarmee dit lid tot het systeem behoort;

· er is een balans in geven en nemen.

 

Soms worden deze regels verstoord, bijvoorbeeld wanneer familieleden worden buitengesloten, doodgezwegen, of onbekend zijn. Of daar waar de balans in geven en nemen in een familie of organisatie is verdwenen.

Uit trouw en loyaliteit aan bijvoorbeeld de ouders, houden personen de onbalans soms in stand. Hierdoor ontstaan verstrikkingen, die er toe kunnen leiden, dat mensen (soms letterlijk) hun plek niet kunnen vinden, zich onzeker en “niet zichzelf” voelen, moeilijk keuzes kunnen maken, nergens rust kunnen vinden, of heftige emoties ervaren, die ze van zichzelf onbegrijpelijk vinden.

In de familie- en organisatieopstellingen worden deze verstrikkingen zichtbaar gemaakt.

Het zichtbaar maken en erkennen van “wat er is”, geeft ruimte voor verandering. Vanuit die ruimte kan het systeem zich als vanzelf, van binnen uit, bewegen in de richting van een oplossing. Met behulp van de opstelling wordt die oplossing zichtbaar gemaakt. Veelal krijgt ieder lid van het systeem daardoor (soms eindelijk) zijn plek, vinden mensen een bron van kracht of steun, wordt de balans in geven en nemen in het systeem hersteld.

ONTWIKKELWEN

Z